Mikä on Facebook-kampanjan vaikutus myymälän myyntiin?

MARKKINOINTI, SOSIAALINEN MEDIA |

Facebook-mainonnan tuotto

Sosiaalisen median markkinoinnin tuotosta puhutaan paljon, mutta yleinen mielipide tuntuu olevan se, että sitä ei voi mitata kuin harvoin.

Yleisesti tunnustetaan, että verkkokaupat voivat mitata Facebook-markkinoinnin tuottoa helposti, mutta esimerkiksi kivijalkamyyntiä harjoittaville yrityksillä tämä koetaan mahdottomaksi.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Facebook tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella sitä, miten sosiaalisen median markkinointi vaikuttaa myyntiin.

Selkeyttä eristämällä

Facebook tarjoaa markkinoijille mahdollisuuden kohdentaa sekä mainontaa että yleistä viestintää (kuvia, linkkejä, päivityksiä) maantieteellisen sijainnin mukaan

Tämän ansiosta markkinoinnin vaikutusten selvittäminen onnistuu eristämällä erillinen testialue, jolle kohdennetaan markkinointia.

Kun verrataan markkinointia vastaanottaneen alueen myynnin kehitystä muihin vastaaviin alueisiin, voidaan päätellä markkinoinnin todellinen vaikutus.

Otetaan esimerkiksi kodin tekstiilejä myyvä yritys, jolla on kivijalkamyymälöitä Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Makuuhuoneeseen uutta väriä Facebook-kampanjalla

Yritys kohdentaa tiettyyn pussilakana- ja tyynyliinasettiin liittyvää markkinointia vain ja ainoastaan Tampereen alueella asuville Facebook-käyttäjille kuukauden ajan.

Testijakson jälkeen yritys tarkastelee tarjoustuotteen myyntiä kaikkien kolmen kaupungin myymälöissä.

Kaupunki Helsinki Tampere Turku
Jakson aikainen mainonta ei mainontaa
p>
FB-kampanja ei mainontaa
Myynnin muutos edelliskuuhun +5% +10% +7%

 

Jos tarkastellaan vain Tampereen myymälän myyntiä, ensimmäinen oletus on se, että Facebook-kampanja kasvatti tarjoustuotteen myyntiä 10 prosenttia.

Vertaamalla muutosta muiden kaupunkien vastaavan jakson myynnin muutoksiin voidaan kuitenkin todeta, että todellinen Facebook-kampanjan vaikutus vaikuttaisi olevan 3-5 prosenttia.

Näinkö yksinkertaista se on?

Lienee syytä huomauttaa, että asia ei suinkaan ole näin yksiselitteinen, sillä myyntiin vaikuttavia asioita on aina enemmän kuin voidaan mitata. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että korrelaatio ei aina implikoi kausaliteettia.

Tämä tapa on kuitenkin hyvä keino arvioida, onko Facebook-markkinoinnilla mitään merkitystä offline-myyntiin.

Jos Facebook-markkinoinnin tarkempi mittaus kiinnostaa, Avinash Kaushik on kirjoittanut aiheesta blogiinsa huomattavan kattavasti.

Esittelemäni yksinkertaistettu menetelmäkin tosin osoittaa, että Facebook-markkinoinnin vaikutusta ei suinkaan ole mahdotonta mitata. Se vaatii vain hieman viitseliäisyyttä.

LinkedIn